Odpady są jednym z najważniejszych problemów przyrodniczych w kraju i na całym świecie.

Posted on 11/07/2018 9:06pm

Nowa ustawa śmieciowa z 2012 roku, nakłada, na każde gospodarstwo domowe, konieczność rozdzielania śmieci, które wytwarza. Ustawa śmieciowa została wprowadzona celem dostosowania zarządzania odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej.

sortowane o charakterystycznej kolorystyce.

Żółte kosze na odpady segregowane takie jak: plastik, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach oraz metale w tym: opakowania z metali kolorowych - warto wiedzieć więcej. Zielone kontenery na nieczystości takie jak: szkło białe, w tym: szklane butelki po napojach, kolorowe i nieczystości wielomateriałowe, czyli kartony wytworzone z minimum z dwóch różnych materiałów, których nie można oddzielić ręcznie zęby (polecamy (strona internetowa)) przy zastosowaniu nieskomplikowanych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach czy mleku. Brązowe lub czarne kontenery na bioodpady.

Oraz niebieskie kosze na śmieci segregowane takie jak: papier i tekturę, w tym: książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton ulotki. A dodatkowo jeszcze pojemniki na śmieci w opcjonalnym odcieniu na nieczystości stałe zmielone. Selekcja odpadów jest jedną z procedur zmniejszenia wielkości odpadów podlegających gromadzeniu, poprzez odzyskanie materiałów nadających się do powtórnego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy procesie nowych materiałów tak zwany recykling. W opakowania oraz worki (np. worki z solą), powinna zaopatrywać instytucja wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Jeżeli pojemniki i worki okażą się za małe, każdy nadmiar śmieci można przetransportować do miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Tags: pojemniki, śmieci, recykling, odpady, Segregowanie, sortowanie