Odpady są jednym z najważniejszych problemów przyrodniczych w kraju i na całym świecie.

Posted on 07/02/2018 11:26am

Nowa ustawa śmieciowa z 2012 roku, nakłada, na każde gospodarstwo domowe, konieczność rozdzielania śmieci, które wytwarza. Ustawa śmieciowa została wprowadzona celem dostosowania zarządzania odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej.

kingspanenviro.pl
Obowiązuje też zakaz miksowania selektywnie zebranych nieczystości z miksowanymi odpadami komunalnymi, zebranymi od zarządców bloków osiedlowych. Ponieważ odpady segregowane nie mogą być mieszane a zarządcy domów jednorodzinnych muszą zaopatrzyć się w cztery pojemniki na odpady sortowane o charakterystycznej kolorystyce.

Żółte kosze na odpady segregowane takie jak: plastik, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach oraz metale w tym: opakowania z metali kolorowych - warto wiedzieć więcej. Zielone kontenery na nieczystości takie jak: szkło białe, w tym: szklane butelki po napojach, kolorowe i nieczystości wielomateriałowe, czyli kartony wytworzone z minimum z dwóch różnych materiałów, których nie można oddzielić ręcznie zęby (polecamy (strona internetowa)) przy zastosowaniu nieskomplikowanych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach czy mleku. Brązowe lub czarne kontenery na bioodpady.

Oraz niebieskie kosze na śmieci segregowane takie jak: papier i tekturę, w tym: książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton ulotki. A dodatkowo jeszcze pojemniki na śmieci w opcjonalnym odcieniu na nieczystości stałe zmielone. Selekcja odpadów jest jedną z procedur zmniejszenia wielkości odpadów podlegających gromadzeniu, poprzez odzyskanie materiałów nadających się do powtórnego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy procesie nowych materiałów tak zwany recykling. W opakowania oraz worki - z solą np. -, powinna zaopatrywać instytucja wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Jeżeli pojemniki i worki okażą się za małe, każdy nadmiar śmieci można przetransportować do miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Tags: pojemniki, śmieci, recykling, odpady, Segregowanie, sortowanie